„Înțelesul fundamental al cuvântului EDUCAȚIE este „a scoate afară”. Dar ce a făcut educația? Ea nu scoate nimic din interior, ci forțează ceva din exterior. Ea forțează o mulțime de noțiuni să intre în capul copilului; nu îi pasă deloc de copil, nu se gândește de loc la copil. Copilul este folsit ca un mecanism în care trebuie introdusă din ce în ce mai multă informație.

Sufletul copilului trebuie scos la lumină. Ceea ce este ascuns în copil trebuie scos la lumină. Copilul nu trebuie să fie modelat după anumite tipare; libertatea lui trebuie să rămână intactă și conștiința lui trebuie ajutată să crească. Mai multă informație nu înseamnă mai multă educație. În fapt, mai multă conștiință, mai multă dragoste înseamnă educație.” OSHO

Promovez educația holistică, deoarece cred că e sistemul cel mai potrivit pentru educația copiilor, în condițiile actuale de dezvoltare a societății umane. Holistic vine de la whole, care înseamnă întreg. O abordare holistică este aceea care consideră că toate părțile unui sistem sunt interconectate, că o schimbare într-una dintre părți se reflectă la nivelul întregului sistem, iar atunci când una dintre părți nu funcționează sau e „defectă”, de fapt arată că întregul sistem are o problemă.

În educație, această abordare consideră copilul un sistem în sine, interconectat cu toate celelalte sisteme din jurul său (familie, școală, prieteni, societate…). În sistemul Pedagogia3000, conceput de antropologul argentinian Noemi Paymal, se lucrează cu copiii pe 10 nivele: fizic, emoțional, social, etic, multicultural, ecologic, estetic și creativ, cognitiv, spiritual și intuitiv, ponderea acestora fiind egală. Copilul e considerat o ființă completă, complexă, rolul părinților și al educatorilor fiind acela de a oferi copilului un mediu sigur de dezvoltare și de a-l ajuta să-și exprime unicitatea în cel mai constructiv mod cu putință.

O altă teorie care stă la baza acestui sistem de educație e Teoria inteligențelor multiple, a lui Howard Gardner. Prin cercetările făcute, Gardner a descoperit faptul că fințele umane nu au un singur tip de inteligență (aceea măsurată prin celebrul IQ) ci mai multe, care se referă la domenii diferite. În sistemul Pedagogia3000 se lucrează cu 13 tipuri diferite de inteligență, și anume: verbal-lingvistică, logico-matematică, vizual-spațială, corporal-kinestezică, muzical-ritmică, interpersonală, intrapersonală, naturalistică, existențială, intuitivă, emoțională, practică și co-creatoare. Practic, rolul părinților și al educatorilor este de a ajuta copilul să-și dezvolte în mod cât mai armonios toate tipurile de inteligență, prin activități specifice.

Prin cursurile și workshopurile pe care le țin, precum și în ședințele de coaching și consiliere, ajut părinții să învețe să se raporteze la copil în mod diferit, să folosească instrumente adecvate pentru vremurile în care trăim și să ajute copilul să se dezvolte armonios, să comunice eficient, să se exprime pe sine și darurile cu care a venit.